Ene | skissen

Ene | skissen

0.00

Ida Hegazi Høyer

ISBN: 9788210057120
Pris: 179,-
280 sider
Utgis våren 2019

Denne sorgen. Enten, ikke å ha tid nok. Eller, ikke å kunne trekke seg ut i tide. Å ville skape noe. En ting, et hus, et barn, et lys, en setning. Å måtte stå ved denne skapningen, livet ut.

Tre kvinner bor sammen. Selv om de er svært forskjellige, fungerer samlivet på et vis. Så flytter en fjerde kvinne inn, og alle reglene endrer seg. Det er som om den nye kvinnen er en negativ katalysator for de mest ekstreme egenskapene hos hver av dem, og kollektivet trekkes inn i en nedadgående spiral.

Med sin særegne stil, og ikke uten humor, utforsker Ida Hegazi Høyer relasjonelle spill både i og utenfor individet. Hva skjer når behov blir så sterke at kompromisser er umulige? Hvilke grenser kan overskrides i jakten på å skape noe?

Add To Cart