Amerikanske tilstander (P)

Amerikanske tilstander (P)

0.00

Henrik H. Langeland, John Erik Riley, Mattis Øybø

ISBN: 9788210052378
Pris: kr 149,–
345 sider
Utgitt: 2012

Gjennom et tiår har Mattis Øybø, John Erik Riley og Henrik H. Langeland intervjuet tretten av USAs samtidsforfatterei New York City, Madison, San Fransisco, Normal, Portland, La Rochelle, Sacramento, Stony Brook, Syracuse og Los Angeles.

Resultatet er like mye en personlig antologi som en allmenn introduksjon til noen av vår tids sentrale amerikanske forfatterskap, mange av dem mindre kjent i skandinavisk sammenheng.

Utvalget spenner over flere generasjoner forfattere, noen i startfasen av sine litterære karrierer, andre mot slutten. Men alle har de øvet stor innflytelse, blant lesere så vel som i forfatterkretser. Og de har alle rettet et skarpt blikk mot hvordan USA har utviklet seg fra Den kalde krigen til Krigen mot terror.

Quantity:
Add To Cart