Cart 0
 

«Bøker blir ikke skrevet for at man skal tro på dem, men for at man skal granske dem.»

- Umberto Eco, Rosens navn

 
Test-5726.jpg

Innsending av manus

Vi er konstant på utkikk etter gode tekster og nye talenter. Vi mottar gjerne manus, skrevet på norsk, i sjangrene skjønnlitterær prosa, lyrikk og sakprosa. Vi vurderer ikke bøker for barn og ungdom.

Send helst manuskript som epost-vedlegg til tiden@tiden.no. Bruk et av følgende filformater: .doc, .rtf, .pdf. Det er fint om du også skriver noen linjer om deg selv og oppgir telefonnummer i eposten.

Skriv "Manus" i emnefeltet.

Du vil nokså raskt få en bekreftelse på at vi har mottatt manuset ditt, og et anslag på hvor lang tid vi vil trenge på å vurdere det. Vanligvis tar det 3-4 uker før du får et endelig svar.

NB! Grunnet ferieavvikling er behandlingstiden for manus lenger i sommermånedene.

Hvis du av en eller annen grunn er forhindret fra å sende manus elektronisk, kan du sende en utskrift med løse, nummererte ark, linjeavstand en og en halv og 12-punkts skriftstørrelse. IKKE bind inn manuset eller sett det i permer/plastmapper. Husk å oppgi adresse og telefonnummer. Vi gjør oppmerksom på at du må regne med noe lengre behandlingstid for manus levert på papir.

Ikke send oss originaler, da refuserte manus ikke blir returnert, men rutinemessig makulert. 

Postadressen vår er:

Tiden Norsk Forlag
Postboks 6704 St. Olavs plass
0130 Oslo

Merk konvolutten "manus".

Besøksadressen vår er:

Sehesteds gate 4, 0130 Oslo

 

Leseeksemplar?

Er du forfatter, anmelder, journalist eller av andre grunner har behov for et leseeksemplar, ta kontakt med redaksjonen.

Hvis du er bokhandler og trenger leseeksemplar, vennligst send en epost til leseeksGL@gyldendal.no.

Bruk av materiale fra Tidens utgivelser

Vi synes det er hyggelig dersom du har lyst til å sitere fra våre utgivelser. For korte sitater, husk å oppgi kilde (forfatter, tittel, forlag). Dreier det seg om lengre passasjer, må du kontakte oss i forkant.

Har du lyst til å benytte et foto eller en illustrasjon fra en av Tidens utgivelser? Da trenger du tillatelse. Kontakt oss slik at vi kan avklare spørsmålet og eventuelt hjelpe deg med formidling av original.

 
 
Tiden2016-5951.jpg
 
 

Tidens historie

Selv om Tiden Norsk Forlag i sin nåværende form har en forholdsvis kort historie, er Tiden et forlag med lange tradisjoner.

Tiden Norsk Forlag ble grunnlagt av Arbeiderpartiet i 1933. Kolbjørn Fjeld, forlagssjef fra 1933–1971, formulerte målsetningen bak etableringen slik i et notat: "Der startes et nytt forlag med hovedformål å utgi lødig opplysende litteratur og skjønnlitteratur med socialistisk tendens". 

Det første året ga Tiden ut hele 36 titler. Fjeld gjorde alt det redaksjonelle arbeidet alene, mens to andre medarbeidere bistod med salg og marked. Beretningen forteller om arbeidsdag fra klokken 9–23. Gjennombruddet kom med utgivelsen av Aksel Sandemoses “En flyktning krysser sitt spor”. Siden har Tiden vært kjent som et forlag med en sterk profil innen ny, norsk skjønnlitteratur.

Tiden var fra begynnelsen sterkt knyttet til arbeiderbevegelsen, og forlaget var det eneste av de store norske forlagene som ble stengt av tyskerne under okkupasjonen. Tyskerne arresterte Fjeld og inndro og makulerte store mengder bøker.

To år etter krigen ble Tiden omorganisert, og LO og Norges Kooperative Landsforening (NKL), kom inn på eiersiden. Samtidig fikk forlaget en mer nøytral formålsparagraf. I denne perioden begynte satsingen på barne- og ungdomslitteratur, med etterhvert Alf Prøysen og Anne Cath Vestly i førersetet.

På 1960- og 70-tallet ga Tiden ut en rekke biografier og selvbiografier, samt flere bøker som tok opp politiske og ideologiske spørsmål. Koblingen til arbeiderbevegelsen var fremdeles tydelig, og Tiden publiserte flere verk om bevegelsens historie. Men utviklingen gikk mot en økt satsing på skjønnlitteratur, både norsk og oversatt. I 1972 kom J. R. R. Tolkien for første gang på norsk.

Utover i 1980-årene fortsatte satsingen på skjønnlitteratur, og Tiden pløyde ny mark da forlaget utga Khalid Hussains Pakkis i 1986.

I 1991 ble de formelle båndene mellom Tiden og arbeiderbevegelsen kraftig slakket. Gyldendal Norsk Forlag kjøpte 91 % av aksjene, mens Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund og LO beholdt 4,5 % hver. 

I 1996 overtok Gyldendal Tidens omfattende katalog av barnelitteratur. 

Åtte år senere overtok Gyldendal alle aksjene, og Tiden har siden vært organisert som en selvstendig avdeling (imprint) i forlagshuset Gyldendal.

Mange unge, norske forfattere debuterte på Tiden på 1990-tallet, forfattere som senere har fått sine gjennombrudd både her hjemme og i utlandet. De siste årene har Tiden fortsatt satsingen på norsk skjønnlitteratur og sakprosa. Vår hovedambisjon er å publisere bøker som har høy litterær kvalitet og samtidig når mange lesere. 

Vi er stolte over forlagets spennende historie. Interesserte finner mer informasjon i bøkene Brudd og kontinuitet. Tiden Norsk Forlag 1933–2003 og Petter Larsens Da så de våren komme. Tiden Norsk Forlag femti år.