Vy

Vy

0.00

Margrethe Aas

ISBN: 9788210054587
Pris: kr 279,–
75 sider
Utgitt: 2015

Margrethe Aas har i arbeidet med Vy dvelt ved byen som busetjing. Korleis utformar vi og forstår vi våre urbane omgivnader, og korleis påverkar dei deretter oss? Kva er kvardagsbyen, som veks ettersom fleire vil bu i den, og kva lengtar vi etter når vi fer på hytta? Kva er det med naturen som vi ikkje kjem utanom, sjølv om vi er i ein by?
Diktsamlinga er i tydeleg berøring med fagområda arkitektur, landskapsarkitektur, urbanisme og byplanlegging – som også er Aas' faglige bakgrunn.

Quantity:
Add To Cart
Beskrivelsene er både presise og poetiske, og ofte originale.
— Henning Howlid Wærp, Aftenposten
Vy sier en hel masse om oss, og kanskje burde flere arkitekter skrive poesi. Jeg leser den som et svært kjærkomment blikk på vår moderne menneskelige tilværelse.
— Mari Nymoen Nilsen, Littkritikk.no
Og det er nærmast umulig å lese denne vesle teksten utan også å peike på den amerikanske målaren Edward Hopper sine abstraherte kvardagsscener der han nettopp ved tidlaust og distansert å uttrykke sine eigne inntrykk av verda samtidig evner å gjere desse allmenngyldige. I dette ligg også noe av styrken i Margrete Aas sine dikt. I distansen. I den abstraherte tekststrukturen.
— Øystein Hauge, Romsdals budstikke
Det er mange virkelig gode og gjennomarbeidede tekster her. Setninger som ved første øyekast kan virke tilfeldige eller skjødesløse viser seg å ha en finstemt rytme og ordklang når man studerer dem nærmere.
— Åsne Maria Gundersen, Arkitektur N