Mirakelet

Mirakelet

0.00

Dan Aleksander Andersen

ISBN: 9788210054082
Pris: kr 279,–
60 sider
Utgitt: 2014

«Mennesket er en hemmelighet mellom mennesker.» 

I Dan Aleksander Andersens siste diktsamling Mirakelet stiller han spørsmål ved de etablerte forestillinger vi omgir oss med. Størrelser som lys og mørke settes til side for en annen orden. Hvor slutter mennesket og hvor begynner himmelen? Andersen nærmer seg gamle spørsmål om frelse og håp, tro og offer på en ny måte. Det er blitt en sterk, uvanlig og morsom diktsamling, som trekker overraskende forbindelser mellom det religiøse og det verdslige.

Quantity:
Add To Cart
Dette menneskelige blikket gir en konstant uro i diktene, som om det hele er flyktig, feil, løgner, som svever ut og inn av virkeligheten - blendverk. Og det som gjør at jeg fascineres dypt av en del av tekstene er nettopp denne dobbeltheten. Eller mer spesifikt, at han klarer å balansere på kanten av kanon, på kanten av det apokryfe, på kanten av det åndsfriske, uten å falle, slik den ville gjort som bare brukte religion som effekt. For det gjør han ikke.
— Kjell-Richard Landaasen, Vårt Land
Andersen er en betydelig og egensindig begavelse som følger sin egen kurs utenom allfarvei i norsk samtidspoesi [...] en av det nye tiårets betydelige dikterbegavelser.
— Eirik Lodén, Stavanger Aftenblad
Andersens sekulære diktermoral føles nødvendig; samtidig blir jeg glad når jeg kommer over linjer hvor han så å si åpner opp en «egen salighet», en stillferdig visjon om mennesket som et mulig himmelsk vesen.
— Sindre Andersen, Klassekampen