Kretsløp. Dikt 1973-2012

Kretsløp. Dikt 1973-2012

0.00

Arne Ruste

ISBN: 9788210051944
Pris: kr 349,–
Utgitt: 2012

Arne Ruste innehar en særegen plass i norsk poesi. Helt siden debuten i 1973 har han vært en utpreget sanselig, bilderik og, ikke minst, tilstedeværende poet. Diktene hans er umiddelbare og tilgjengelige, men samtidig rike på kunnskap om menneskets tilknytning til religion og historie, natur og landskap. Det er dikt som med varme inviterer leseren inn, det er dikt som tar imot ham som en venn.

Quantity:
Add To Cart
Et overflødighetshorn av en diktbok!
— Arne Hugo Stølen, VG
Kretsløp er blant annet en demonstrasjon av hvordan den konkrete virkeligheten – alt det rare som livet består av, kan bli synlig på ny gjennom originalt språkarbeid.
— Henning Karlbom, Moss Avis
Boka ber preg av overskot: Ruste har mykje og variert stoff, og det er formidla med kraft og vitalitet. Han vekslar mellom store episke dikt og konsentrerte kortdikt, dessutan ei rekkje imagistiske dikt. Det er ein uvanleg rik og svært god forfattarskap.
— Tore Elias Hoel, Dag og Tid
Rustes dikt utfordrer oss på en original måte, det er deres tilsynelatende letthet og åpenhet som skjuler deres innsikt og dybde. De er en vaksinasjon mot den innsiktsløse, overflatiske lesningen.
— Jahn Tohn, Klassekampen
Det er en fest at vi nå til 70-årsjubileet har fått en diger bok med utvalg av Arne Rustes dikt fra debuten av og frem til nyskrevne poesier.
— Knut Ødegård, Vårt Land
På reisen hadde jeg også med Arne Rustes Kretsløp (dikt 1973-2012) og det var vidunderlige ting der. Utrolig fint å gå inn i den. Fader, altså, hvorfor vet ikke folk om den boken?
— Per Petterson i Aftenposten-intervju 25.11.2012