Estalåni

Estalåni

0.00

Eli Fossdal Vaage

ISBN: 9788210056956
Pris: 329,-
Utgis april 2019

Estalåni handlar om dei motstridande kjenslene ved å setja eit barn til verda. Dei vakre, tilsynelatande munnlege dikta rommar både ein slags biografi og refleksjonar omkring overføringa mellom generasjonane på fleire plan. Estalåni er kallenamnet storesystera har på hovudpersonen, og ho ropar det ut på ein nesten frammanande måte. Me følgjer Estalåni sitt svangerskap fram til ho føder omkring 22. juli 2011, den fyrste tida med barnet, og korleis ho reiser attende til barndomslandskapet ein siste gong for å freista finna ut kven ho er.

Add To Cart
Dikta skriv fram eit imponerande mangfaldig knippe med motiv. ... Vaages dikt gir ei innsikt, men òg, merkeleg nok, ei kjensle av velvære.
— Sindre Ekrheim, Dag og Tid
Sterke og nydelige dikt om morskap
— Beathe Solberg, beathesbibliotek.no
Boken i sin helhet er lettlest og forståelig, samtidig med et vell av tolkningsmuligheter. ... Det føles nærmest respektløst å forsøke skrive en omtale av Estalåni etter kun en gjennomlesing. Her er så mye. ... Boken anbefales med glede.
— Eli R. Gjengstø, Ellikkensbokhylle.blogspot.com