Sone Z

Sone Z

0.00

Øyvind Vågnes

ISBN: 9788210054099
Pris: kr 329,–
114 sider
Utgitt: 2014

DeGarve har styrt ubemanna fly over sone Z i mange år. Han har vore uthaldande der andre på skiftet har falle ifrå, noko som har gjort han til ein legende på vaktsentralen. Det er i Sone Z at flyktningane prøver å ta seg inn i landet. Operatørar som DeGarve held dei ute, med dei midla som krevst.

Ein dag forsvinn Lil, den vaksne dotter hans, på mystisk vis. Sjølv om det finst kamera overalt, kan ingen finne ut kvar ho er. DeGarve må sjølv ta til å leite, og gamle sår opnar seg. Har han nokon gong kjend dotter si? Kva for slags far har han vore? Kva for ein slags ektemann? Og kva vil dei kvite skuggane i draumane med han, skuggar han før berre har sett med flyets varmesøkande kamera?

Sone Z er ein høgaktuell roman, som skildrar eit samfunn med total overvaking og skarp grensekontroll, der menneskeverdet er sett alvorleg på prøve. Men det er også ei forteljing om ein mann som blir konfrontert med blindflekkane i sitt eige liv, og omstenda som har skapt dei.

Quantity:
Add To Cart
Presis dystopi ... et fokusert uttrykk for aktuell uro og tomhet ... Sone Z er en gjennomført fremtidsfabel som passer inn et sted mellom Pushwagner-trykket og flatskjermen.
— Dagens Næringsliv, Susanne Hedemann Hiorth
Vågnes’ dystopi er et viktig innlegg i debatten etter 22. juli om hva slags samfunn vi ønsker oss. Hvilken pris må vi betale for den totale sikkerheten? ... det er historien om enkeltmennesket, det skjønnlitterære grepet i den store samfunnskritiske debatten, som holder leseren fanget.
— Bergens Tidende, Anne Schäffer
Det er et samfunn som har foruroligende mange likhetstrekk med vårt eget, men som Øyvind Vågnes i sin velturnerte dystopi setter på spissen ... Sone Z er en påminnelse om hvor umerkelig de tause majoriteter kan komme til å akseptere en tilstand der vi i vår trygghetsnarkomani krenker alle de verdier og prinsipper som den vestlige rettsstaten er til for å verne om og forsvare.
— Stavanger Aftenblad, Sigmund Jensen
Vågsnes dystopi, romanen om et fremtidig skrekksamfunn, er velskrevet og uhyggelig tett på virkeligheten. Hva slags samfunn ønsker vi oss? Hvilken pris må vi betale for den ”totale” sikkerheten? Kan vi bestemme hvem som skal stenges ute? Viktige spørsmål i en velskrevet roman som ville vunnet på å fylle ut historien om DeGarve og datteren.
— Tara

Sone Z i media:

«Ei drone er eit auge som er blitt til eit våpen» - Artikkel i BT

«Rapport om internering inspirerer roman» - NOAS

Om droner i kunst- og underholdningsfeltet i Stavanger Aftenblad

NRK anbefaler romaner du kan lese på en kveld, blant annet Sone Z.