ene | skissen

ene | skissen

0.00

Ida Hegazi Høyer

ISBN: 9788210056024
Pris: 379,-
280 sider
Utgis høsten 2018

Denne sorgen. Enten, ikke å ha tid nok. Eller, ikke å kunne trekke seg ut i tide. Å ville skape noe. En ting, et hus, et barn, et lys, en setning. Å måtte stå ved denne skapningen, livet ut.

Tre kvinner bor sammen. Selv om de er svært forskjellige, fungerer samlivet på et vis. Så flytter en fjerde kvinne inn, og alle reglene endrer seg. Det er som om den nye kvinnen er en negativ katalysator for de mest ekstreme egenskapene hos hver av dem, og kollektivet trekkes inn i en nedadgående spiral.

Med sin særegne stil, og ikke uten humor, utforsker Ida Hegazi Høyer relasjonelle spill både i og utenfor individet. Hva skjer når behov blir så sterke at kompromisser er umulige? Hvilke grenser kan overskrides i jakten på å skape noe?

Last ned høyoppløselig omslag her.

Add To Cart
En blir slått i bakken av den siste boka til Ida Hegazi Høyer. ... Når en er ferdig med lesning av fortellingen, kjenner en seg utmattet, og lurer på hva en har vært med på. Stort var det i alle fall. Og særdeles sterkt. Og høyst uvanlig. (Terningkast fem)
— Valerie Kubens, Fædrelandsvennen
For den som skriver må det alltid være en avstand til andre», bemerker Marguerite Duras i «Å skrive» (2014). Høyers roman tar det rådet på alvor og stiller viktige spørsmål. ... Samtidig finner vi igjen den utmerkede humoren fra tidligere. ... Lest som en roman om kostnadene ved et skrivende liv, er dette uvanlig og spennende løst.
— Elin Kittelsen, Klassekampen Bokmagasinet
Et av de klareste kjennetegnene på virkelig god litteratur er evnen til å underliggjøre verden, skape et eget litterært rom som ligner den såkalte virkeligheten, men der det vante sees med nye øyne. Mistanken kommer snikende: Er dette rett og slett en roman om hvordan en roman blir til? Er de tre kvinnene karakterer i « skissen» til romanen A skriver på? Sikkert er det i hvert fall at « ene - skissen» åpner opp for mange ulike tolkninger. Ida Hegazi Høyer har ikke gjort det lett for seg selv eller leseren, som med denne boken har skrevet sin mest eksperimentelle roman til nå. Den lever sitt eget liv, nærmest som en organisme, med til dels absurde innslag, drømmeaktige scener og metafiksjonelle grep.
— Gabriel Moro, VG
Innfløkt språk, men med slående passasjer. ... en av våre mest spennende stemmer.
— Erle Marie Sørheim, Dagbladet
Denne sjette av Høyers utgivelser er både filosofisk og underholdende, tonen farter mellom alvor og humor. ... Ene | skissens forse er først og fremst at den beskriver menneskets jag etter mening på en fortettet og bitende måte, og at den skyver på det vi tror vi vet om forholdet mellom individet og verden.
— Katrine Heiberg, Morgenbladet
Det er kjekt at ho tør å leike seg med romanen, og språket - med rare, overraskande bokstavrim og overflod og vendingar i adjektiv - er umiskjenneleg. Det same gjeld tematikken, relasjon kontra isolasjon, som som alltid er skriven ut slik at han utvidar tankane våre.
— Katrine Judit Urke, Dag og Tid