ene | skissen

ene | skissen

0.00

Ida Hegazi Høyer

ISBN: 9788210056024
Pris: 379,-
280 sider
Utgis høsten 2018

Denne sorgen. Enten, ikke å ha tid nok. Eller, ikke å kunne trekke seg ut i tide. Å ville skape noe. En ting, et hus, et barn, et lys, en setning. Å måtte stå ved denne skapningen, livet ut.

Tre kvinner bor sammen. Selv om de er svært forskjellige, fungerer samlivet på et vis. Så flytter en fjerde kvinne inn, og alle reglene endrer seg. Det er som om den nye kvinnen er en negativ katalysator for de mest ekstreme egenskapene hos hver av dem, og kollektivet trekkes inn i en nedadgående spiral.

Med sin særegne stil, og ikke uten humor, utforsker Ida Hegazi Høyer relasjonelle spill både i og utenfor individet. Hva skjer når behov blir så sterke at kompromisser er umulige? Hvilke grenser kan overskrides i jakten på å skape noe?

Last ned høyoppløselig omslag her.

Add To Cart
Et av de klareste kjennetegnene på virkelig god litteratur er evnen til å underliggjøre verden, skape et eget litterært rom som ligner den såkalte virkeligheten, men der det vante sees med nye øyne. Mistanken kommer snikende: Er dette rett og slett en roman om hvordan en roman blir til? Er de tre kvinnene karakterer i « skissen» til romanen A skriver på? Sikkert er det i hvert fall at « ene - skissen» åpner opp for mange ulike tolkninger. Ida Hegazi Høyer har ikke gjort det lett for seg selv eller leseren, som med denne boken har skrevet sin mest eksperimentelle roman til nå. Den lever sitt eget liv, nærmest som en organisme, med til dels absurde innslag, drømmeaktige scener og metafiksjonelle grep.
— Gabriel Moro, VG
Innfløkt språk, men med slående passasjer. ... en av våre mest spennende stemmer.
— Erle Marie Sørheim, Dagbladet