Henrik Nor-Hansen er nominert til Nordisk Råds Litteraturpris 2017

Henrik Nor-Hansen er nominert til Nordisk Råds Litteraturpris 2017 for romanen Termin. Romanen utkom våren 2016.

I juryens begrunnelse står det blant annet:

–  I likhet med de to foregående titlene er Termin en kortfattet beretning preget av fortellermessig distanse og en utpreget bevissthet om hvordan språk, psyke og sosial kontroll henger sammen. Nor-Hansens prosjekt utmerker seg som et av de mest egenartede og selvstendige i norsk litteratur per i dag.

Henrik Nor-Hansen (f. 1967) har base i Stavanger. Han debuterte i 1996 som romanforfatter med Krater på krater. Siden har han utgitt flere diktsamlinger og romaner.

Den andre norske kandidaten til prisen er Vigdis Hjorth, som er nominert for romanen Arv og miljø. Vinneren avsløres og prisen deles ut 1. november i Finlandiahuset i Helsingfors. Se liste over de øvrige nominerte her: http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/12-nominerte-til-nordisk-raads-litteraturpris-2017

Om Termin – En framstilling av vold i Norge (2016):

Sankthans 1998 blir en ung mann funnet bevisstløs på Hommersåk. Politiet mistenker blind vold. Det etterlyses vitner i lokalmiljøet. Offeret gjennomgår en vanskelig rekonvalesens, med kirurgisk og medisinsk behandling. Et halvt år senere blir politisaken henlagt. Den unge mannen forsøker gradvis å komme tilbake til samfunnet. Han opplever da en rekke nevropsykiatriske senskader. Foreldre og ektefelle mener han mister evnen til menneskelig nærhet, til intimitet. Våren 1999 skriver han seg inn på Psykiatrisk divisjon ved Stavanger universitetssykehus. Det behandles for dissosiative lidelser.

«Nor-Hansens prosjekt er interessant, og hans korte bøker er små, litterære opplevelser.» 
Bjørn Gabrielsen, Dagens Næringsliv

«Termin er en liten bok, bare 85 små sider, men temaet den gjør sine oppmålinger i, hører med til de virkelig store i den norske samtidshistorien. ... Svarene Nor-Hansen antyder, gir assosiasjoner til regissøren David Lynch og forfatteren J.G. Ballard, begge kunstnere som har befattet seg med de obskøne lekkasjene i forstadens villahjem.»
Olaf Haagensen, Morgenbladet

«Min fascinasjon for denne ultrakorte boken bunner nettopp i formen, språklig og i valg av ståsted. ... Om jeg kan uttrykke det svært generelt: Henrik Nor-Hansens Termin er en utrivelig og svært lesverdig beretning om avstand og fremmedgjøring i det rike, vulgariserte samfunnet.»
Leif Ekle, NRK
 

Tiden Norsk Forlag