Koreografisk poesi

Koreografisk poesi

0.00

Janne-Camilla Lyster

ISBN: 9788210056888
Pris: 399
sider: 350
Utgis september 2019

 

Koreografisk poesi består av seksten litterære tekster, som også er partiturer for dans. Tekstene leses, partiturene danses, men i lesningen oppstår samtidig noe annet og nytt, en lesemåte, kanskje, med hele kroppen.

Uansett, det ligger et stort nybrottarbeid bak denne boken. Janne-Camilla Lyster har kombinert sitt virke som poet og danser, i tillegg har hun skrevet en rekke personlige essays om arbeidet med denne typen poesi.

Koreografisk poesi er en del av Lysters kunstneriske doktorgrad som presenteres samtidig med at boka lanseres under Ultimafestivalen i september. Boken inneholder en komplett norsk og engelsk versjon.

*

Choreographic Poetry consists of sixteen literary texts, which are also scores for dance. The texts are read, the scores are danced, but at the same time something different and new arises, a reading method, perhaps, using the whole body.

Anyway, the work that has lead to this book is both groundbreaking and adventurous. Janne-Camilla Lyster has combined her work as both poet and dancer, and in addition written a number of personal essays on the writing of this kind of poetry.

Choreographic Poetry is part of Lyster's artistic PhD, which is presented at the same time as the book is launched during the Ultima festival in September. The book consists of a complete Norwegian and English version.

Janne-Camilla Lyster (b. 1981) is a writer, choreographer and dancer. She has published several critically acclaimed poetry collections, as well as the novel Mørke dyr, published 2018. Choreographic Poetry is her eighth book.

Add To Cart