Jeg var et barn

Jeg var et barn

0.00

Anna Rydstedt
Gjendiktet ved Marte Huke

ISBN: 9788210055799
299,-
76 sider
Utgitt 2017

Anna Rydstedt skrev tett opp mot sitt eget liv. I diktene sine tok hun ofte utgangspunkt i det ølandkse landskapet hun vokste opp i – jordene, gresset, dyrene. Denne åpenheten mot naturen og menneskets rolle i den, vekket store eksistensielle spørsmål i henne. Anna Rydstedt var en poet som så det store i det lille.

Men hun skrev tett opp mot sitt eget også i andre sammenhenger. Diktsyklusen om morens død, som utgjør en sentral del av Jeg var et barn, var noe helt nytt da boken kom ut i 1970, og er kanskje noe av det sterkeste som er skrevet i nyere svensk poesi.

Anna Rydstedt er en ukjent poet for mange, men med gjendiktningen av hennes kanskje sterkeste diktsamling er det håp at også norske lesere kan få øye på hennes aktualitet og styrker. 

Anna Rydstedt (1924-1994) ble født i Ventlinge, en liten by sør på Øland i Østersjøen. Hun debuterte i 1953, skrev til sammen åtte diktsamlinger. Jeg var et barn ble utgitt i 1970. 

Add To Cart
Språket er både overstrømmende og tenksomt. ... Vi følger med til barndommen igjen, men også til datteren som brenner klær og blomster fra morens dødsbo, ting det ikke er plass til i verden videre. I dette gripende stoffet viser Rydstedt sin briljans, med en trygghet som nesten nærmer seg tørr humor.
— Sindre Andersen, Klassekampen
Diktene er skrevet med stødig hånd – man merker på det gjennomarbeidede uttrykket at dette er verket til en moden poet. ... Det som gjør sterkest inntrykk i Jeg var et barn er bokens siste del, diktsyklusen Mamma i verden. ... Foruten å holde morens minne levende, hegner diktene også om selve tapserfaringen, da de stadig vender tilbake til morens siste etapper: den siste sommeren, det siste sykehusoppholdet, det siste åndedraget. ... Det er som om Rydstedt dissekerer øyeblikket, for å la det åpnes og bli større enn seg selv.
— Katrine Heiberg, Morgenbladet