Håp bygger huset

Håp bygger huset

0.00

Hanne Bramness

ISBN: 9788210056734
Pris: 349,-
90 sider
Utgis høsten 2018

Hva foregår mellom veggene i et hus? Forstår vi hva som møter oss der? Hanne Bramness’ nye samling med prosadikt handler om hus, om liv som ble levd eller leves der: Hjemlige hus, hus i eksil, erobrernes hus og ammestua, hus for slag og for omsorg. Hvert av diktene forteller en historie, slik hvert hus gjør. Noen åpner seg villig, andre stiller døra på gløtt. Noen blir vi stående på utsida av. Men alle har noe tiltrekkende, noe avgjørende ved seg.                                                           

Ofte er det vanskelig å virkelig se de stedene vi tror vi kjenner best. Vi kan heller ikke være så sikre på hva som er kjent. Plutselig går du inn i et fremmed hus og føler deg hjemme der. Og noe i det hjemlige kan virke ufritt, kanskje skremmende. I denne boka forsøker forfatteren å gjenkalle lukter og lyder og fange opp og tyde nærværet av det som sitter i veggene.

Last ned høyoppløselig omslag her.

Add To Cart
Hanne Bramness skriv djerve prosadikt. ... Som lesar hamnar ein i ein merkeleg mellomtilstand, der ulike lesemåtar kjempar om merksemda, fordi ein merkar kor sterkt framdriftspila i forteljinga og det romlege og kvilande står mot kvarandre. Og det er i grunnen veldig fint.
— Sindre Ekrheim, Dag og Tid
Dei korte tekstsnuttane skildrar sansingar, refleksjonar, ikkje hendingsrekker. Og desse skildringane er definitivt poetiske, definitivt fokuserte kring det opnande biletet av noko ein ikkje elles ser ved verda. Slik rører Bramness seg opp mot grensa for kva som kan kallast dikt, og ho tøyer denne grensa. Samstundes fører ho vidare prosjektet frå fjorårets fantastiske samling av dikt i meir konvensjonell form, «Fra håpets historie». Sambandet frå den til årets «Håp bygger huset» ser ein allereie i titlane, og det handlar begge stader om denne samanfløkinga av menneske, omgjevnad og tid.
— Hadle Oftedal Andersen, Klassekampen Bokmagasinet