Innsending av manus

Vi er konstant på utkikk etter gode tekster og nye talenter. Vi mottar gjerne manus, skrevet på norsk, i sjangrene skjønnlitterær prosa, lyrikk og sakprosa. Vi vurderer ikke bøker for barn og ungdom.

Send helst manuskript som epost-vedlegg til tiden@tiden.no. Bruk et av følgende filformater: .doc, .rtf, .pdf. Det er fint om du også skriver noen linjer om deg selv og oppgir telefonnummer i eposten.

Skriv "Manus" i emnefeltet.

Du vil nokså raskt få en bekreftelse på at vi har mottatt manuset ditt, og et anslag på hvor lang tid vi vil trenge på å vurdere det. Vanligvis tar det 3-4 uker før du får et endelig svar.

NB! Grunnet ferieavvikling er behandlingstiden for manus lenger i sommermånedene.

Hvis du av en eller annen grunn er forhindret fra å sende manus elektronisk, kan du sende en utskrift med løse, nummererte ark, linjeavstand en og en halv og 12-punkts skriftstørrelse. IKKE bind inn manuset eller sett det i permer/plastmapper. Husk å oppgi adresse og telefonnummer. Vi gjør oppmerksom på at du må regne med noe lengre behandlingstid for manus levert på papir.

Ikke send oss originaler, da refuserte manus ikke blir returnert, men rutinemessig makulert. 

Postadressen vår er:

Tiden Norsk Forlag
Postboks 6704 St. Olavs plass
0130 Oslo


Merk konvolutten "manus".